[02-06-2009] Maltractament als docents: de les aules a les xarxes socials

font: El mundo
àmbit: espanya
sector: societat

La difusió a Internet d'imatges denigrants de professors, sobretot de l'ensenyament secundari, és una pràctica en auge. Prova d'això és que, des de febrer, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) tramita les primeres deu denúncies per ofenses difoses en les xarxes socials contra docents.

Un 12% del professorat creu que les gravacions i fotografies a Internet és un d'una llarga llista de problemes a què s'han d'enfrontar, segons les estadístiques del Defensor del Professor referides al període setembre 2008-febrer 2009. Una preocupació que s'ha duplicat respecte al 6% del curs 2007-2008. 

"L'ús generalitzat del telèfon mòbil va propiciar, fa uns dos o tres anys, que els nois gravassin imatges a l'escola i les posessin en circulació entre ells", explica el director de l'AEPD, Artemi Rallo. 

Però la "captació i difusió d'imatges amb comentaris denigrants per als docents han nascut amb les xarxes socials. I l'auge-afegeix-s'ha produït en els darrers temps". 

La primera denúncia va entrar en l'Agència el mes de febrer i des de llavors s'han acumulat deu. Nou d'elles de professors que han vist les seves imatges circular per les xarxes socials, i una per "suplantació de personalitat, de perfils creats a nom d'un professor amb dades falses, amb el que això suposa i implica", explica Rallo. 


Pocs problemes greus 

El Ministeri d'Educació va crear fa dos mesos un grup de treball amb la major part de les comunitats autònomes per a, entre altres assumptes, obrir línies de recerca sobre assumptes concrets de la convivència a les aules, entre ells el "Ciberbullying" o assetjament escolar a través de la xarxa, ha informat un portaveu del departament. 

En Educació reconeixen que, tanmateix, "els problemes greus són molt baixos", gràcies a la generalització dels plans de convivència establerts en totes les comunitats autònomes, després de la recomanació de la Llei Orgànica d'Educació. 

Un estudi encara sense concloure sobre 'Convivència a les aules', realitzat pel Ministeri d'Educació i la Universitat Complutense de Madrid, i en el que participen totes les comunitats autònomes, recolza aquesta afirmació. 

Segons dades de l'estudi referits a la 'disrupció i altres problemes d'interacció de l'alumnat amb el professor', un 96,7% dels docents responen que mai els han trencat, ni robat objecte algun; un 2,9% diu que a vegades , un 0,3% sovint i un 0,1% molt. 

Un 94,6% diu que mai han rebut amenaces per ficar-los por, un 4,8 dels docents consultats afirma que a vegades, un 0,5% sovint i un 0,1%, molt. 

El 99,4% va assegurar que mai han estat agredits físicament, un 0,5% diu que a vegades, un 0,1% sovint. Cap va contestar que molt.
Preguntats els alumnes per aquests mateixos aspectes però al revés, els resultats són que un 95,8% declara no haver trencat ni robat objecte algun als professors, un 2,8% a vegades, 1% sovint i un 0,4 % moltes. 

Un 95,7% diu que no va amenaçar mai per ficar por, un 2,7% a vegades, un 1,1% sovint i un 0,4% moltes. I un 96% va afirmar que mai ha agredit físicament a un professor, un 2,5% a vegades, un 0,9% sovint i un 0,7 molt. 


Ciberbullying: fenomen molt nou 

En les xarxes socials "l'assetjament és un fenomen molt nou-afirma el responsable de l'APD-però el tracte que li donem és el mateix que als diferents temes d'Internet, als quals és aplicable la normativa de Protecció de Dades. Quan hi ha una petició de cancel lació d'una informació personal, que no és atesa pel servidor, nosaltres la ordenem ". 

A més-explica Artemi Rallo-cal avaluar la identificació dels qui pengen aquests perfils. "Hi ha xarxes que no registren des d'on s'ha penjat aquesta informació, i encara que el perfil del que circula aquesta fotografia contingui unes dades identificatives, això no prova que siguin els del subjecte si no hi ha un vincle més formal i tècnic que ho demostri. Aquí està la dificultat i estem entrant en matèria ", comenta. 

Fins ara la APD no ha obert procediments sancionadors per 'Ciberbullying'. "Si el culpable és major d'edat se li aplica la normativa de Protecció de Dades, però la responsabilitat que afecta un menor d'edat s'ha de valorar, i aquesta valoració no s'ha fet encara des d'un punt de vista jurídic", diu Rallo. 

La cancel lació de les imatges té fàcil solució, segons Ícar Moyano, portaveu de Tuenti, una de les xarxes socials més populars entre els adolescents. "N'hi ha prou amb una denúncia perquè Tuenti tregui les imatges de la xarxa", assegura. 

"Una altra cosa-diu-és que el perjudicat vulgui portar el cas més lluny i presenti una reclamació per salvaguardar el seu dret a la imatge o l'honor". 

"La majoria es solucionen amb autoregulació", subratlla Moyano. És a dir, en tots els perfils, fotografies, esdeveniments o comentaris "donem la possibilitat que els usuaris ho denuncien per contingut inadequat. Nosaltres ho comprovem i ho esborrem". 

"La capacitat d'autoregulació en una comunitat gran és important perquè, a fi de comptes, el que està gestionant és el seu espai social, i aquí-diu-a ningú li interessa tenir massa soroll". 

Però "treure imatges d'Internet no és sempre fàcil", explica Immaculada Suarez Valdés, coordinadora del Defensor del Professor, un servei del sindicat independent ANPE, perquè a vegades "els dominis estan fora d'Espanya i és impossible retirar els continguts", afirma. 


Un clip a punt de trencar 

El 'Ciberbullying' és "una pràctica que s'està estenent. Si et fiques en aquestes xarxes veus tot tipus de comentaris i de barbaritats que es llancen sobre els professors", es lamenta Suárez Valdés. 

Per Araceli Oñate, psicòloga i autora juntament amb Iñaki Piñuel dels estudis Cisneros VIII i Cisneros X sobre convivència a les aules, gravar als professors a classe i pujar-les a les xarxes socials "és automàtica i està indemne. Saps què alumne ho ha fet i que el professor és a la xarxa, però no hi ha manera de retirar ". 

Fonts de la Policia Nacional han informat que a la Brigada d'Investigació Tecnològica (BIT) no s'han rebut denúncies en aquest sentit, encara que des d'alguns centres educatius si s'han fet consultes. 

Des de la BIT, es recomana als centres que es dirigeixin als proveïdeors d'Internet on estan allotjats els vídeos o fotografies per demanar la seva retirada. 

Per Araceli Oñate, la circulació d'imatges per Internet suposa treure a la llum el tema de la violència. "Abans-explica-quedava dins les aules amagat, tapat i negat. Ara no se li pot donar l'esquena, perquè ho estem veient". 

Per als pares i fins i tot per els companys de claustre, explica aquesta psicòloga, un professor maltractat "és un professor incompetent: a tu et demanen, doncs a mi no, pensen". 

"Els docents-afegeix-es veuen tancats en un aula on la indisciplina campa a sus anchas, culpa de no ser capaços de controlar una situació i sota un principi de negació institucional de la violència". 

I a aquestes alçades de curs-diu Oñate-"el professor és com un clip, que a força d'haver estat maleado durant tot l'any, està a punt de trencar".
etiquetes: menors, policia, aspectes legals, estudis, seguretat, societat, delictes, mestres