[26-03-2009] El 39% dels pares valencians desconeix el que els seus fills fan a Internet

font: Diariocrítico
àmbit: autonòmic no balear
sector: societat

Un estudi demostra que els pares valencians tenen un baix control sobre el que els seus fills fan a la Xarxa.

Aquest dimecres va ser presentada, per la companyia de seguretat informàtica Panda Security, la campanya ‘Menors en Xarxa, Un joc de nens?'. Una campanya que té un objectiu educatiu i està dirigida tant a professors, com a pares i nens. A través d'aquesta, s'intenta informar i formar a la societat sobre els perills que aguaiten a Internet. Per al director tècnic de Panda Security, Luis Corrons, “així com ensenyes al teu fill que no cal parlar amb persones desconegudes al carrer, caldria ensenyar que no facin el mateix per la Xarxa".

La campanya ha estat creada després d'haver realitzat un estudi a tot Espanya per conèixer l'ús que els més petits fan d'Internet, a més del coneixement que tenen els pares sobre els perills als quals estan exposats els seus fills. “A tots els pares consultats, els preocupa saber què fan els seus fills a Internet, però molts no fan res per controlar als nens”, va explicar el director de màrqueting de producte de Panda Security, Emilio Castellote.

L'estudi realitzat revela que el 39% dels pares valencians no sap el que els seus fills fan a Internet, una xifra que coincideix amb la mitjana de la resta d'Espanya i que demostra una insuficient preocupació per la seguretat dels menors per part dels progenitors tant valencians com de la resta d'Espanya. Malgrat que el 64% dels pares de la Comunitat Valenciana afirmen saber amb qui chatean els seus fills a la xarxa, només un 44% sap que pseudònim ho fan.

Preguntats sobre quins consideraven que eren els principals riscos d'Internet per als seus fills, la majoria dels pares valencians coincideix a assenyalar com les principals amenaces per als menors els contactes amb desconeguts (35%) i l'accés a informació inadequada (35%). I sobre la utilització d'algun tipus de sistema de control parental, els pares i mares de la Comunitat Valenciana van manifestar un baix ús d'aquests sistemes, quan no un desconeixement total dels mateixos.
etiquetes: pares, menors, estudis, societat