[26-03-2009] El PE rebutja que els Governs deneguin l'accés a Internet per imposar sancions

font: Parlament Europeu
àmbit: europa
sector: altres

El Parlament Europeu va aprovar un informe que tracta sobre el reforç de la seguretat i de les llibertats fonamentals a Internet.

El text rebutja que els Governs tallin l'accés a Internet com una forma d'imposar sancions. A més, sosté que hi ha múltiples drets fonamentals afectats per Internet, i demanen reforçar les mesures per garantir la seguretat a la xarxa -especialment la usurpació de la identitat- i la protecció de la intimitat i la privacidad dels internautes.

L'informe (aprovat per 481 vots, contra 25 i 21 abstencions) afirma que "els governs o les empreses privades no han de recórrer a la denegació de l'esmentat accés com a mitjà per imposar sancions", com s'ha proposat en alguns països de la Unió, atès que "l'analfabetisme electrònic serà el nou analfabetisme del segle XXI i que, per tant, assegurar que tots els ciutadans tinguin accés a Internet significa garantir que tots els ciutadans tenen accés a l'escolarització" (considerant Q).

Els europarlamentaris sostenen que, entre els drets afectats per Internet, es troba el respecte a la vida privada, la protecció de dades, la llibertat d'expressió i d'associació, la llibertat de premsa, la d'expressió i participació polítiques, la no discriminació i l'educació. Per això, entenen que, per garantir aquests drets, deu actuar-se aplicant les normes sobre protecció de drets humans tant nacionals com internacionals (considerant O).

El text també aborda la protecció dels drets de propietat intel·lectual a Internet. En aquest sentit, sol·licita als Estats membres que procedeixin a l'adopció de la directiva sobre mesures penals respecte a la violació d'aquest tipus de drets. No obstant això, per aconseguir aquest objectiu, "es prohibeixen el control i la vigilància sistemàtica" dels usuaris. L'informe demana "respectar així mateix la llibertat d'expressió i d'associació dels usuaris individuals i lluitar contra la incitació a la ciberviolación dels drets de propietat intel·lectual, incloses algunes restriccions excessives d'accés imposades pels propis titulars de la propietat intel·lectual" (recomanació K).

El Parlament Europeu va acceptar una esmena que insta als Estats que actualitzin la seva legislació sobre protecció de menors que utilitzen Internet, especialment en el relatiu al delicte de grooming -captació de menors en línia amb fins sexuals- (recomanació H bis).


La 'identitat digital', part del nostre 'jo'

El text, del qual ha estat ponent el socialista grec Stavros LAMBRINIDIS, considera que "la 'identitat digital' s'està convertint en part integrant del nostre 'jo' i, per tant, mereix protecció adequada i eficaç contra les intrusions d'agents privats o públics". Per això, considera que totes les dades que estiguin "orgànicament vinculats" a aquesta identitat deuen "definir-se i protegir-se" i reclama que es garanteixi que els Estats membres "que intercepten i controlen el tràfic de dades, tant el creat pels seus propis ciutadans com el tràfic de dades des de l'exterior, ho facin en les condicions i amb les garanties estrictes previstes per la llei (recomanacions N i O).

Així mateix, l'Eurocambra subratlla que "els procediments simplificats per portar a terme recerques remotes, en comparació de les recerques directes, són inacceptables, ja que vulneren l'Estat de Dret i el dret a la intimitat". També demana als Estats membres "que s'assegurin que les recerques remotes, en cas d'estar previstes per la legislació nacional, es porten a terme d'acord amb una ordre de registre vàlida expedida per les autoritats judicials competents" (recomanació O).

Així mateix, reclama a la UE que estableixi una "estratègia global" per lluitar contra la ciberdelinqüència, especialment en el relatiu a la usurpació de la identitat dels internautes, i demana que s'adoptin mesures com la implantació d'una finestreta d'ajuda per a les víctimes d'aquestes suplantacions d'identitat, que es llancin campanyes de sensibilització i prevenció sobre això, o que es garanteixi un ús segur i lliure d'Internet per a tots (recomanació F).
etiquetes: aspectes legals, societat