[14-03-2009] Estudi sobre hàbits segurs en l'ús de les TIC per nens i adolescents i e-confiança dels seus pares

font: INTECO
àmbit: espanya
sector: general

L'Observatori de la Seguretat de la Informació de INTECO fa públics els resultats de la seva investigació sobre els hàbits segurs en l'ús de les TIC per nens i adolescents i e-confiança dels seus pares.

La naturalitat amb la qual els nostres fills s'aproximen a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació els proporciona innegables beneficis de caràcter educatiu, social i d'oci. No obstant això, també existeixen una sèrie de riscos relacionats amb les TIC, que poden afectar de manera especial als menors. Per això, perquè nens i adolescents puguin gaudir de les TIC en tota la seva extensió i aprofitar les múltiples possibilitats que aquestes els ofereixen, és clau que sàpiguen quins són els seus riscos i coneguin la forma d'afrontar-los. D'aquesta manera, també augmentarà la confiança dels seus pares cap a les TIC i la seva incorporació a la Societat del Coneixement.

En aquest context, el present estudi té com a objectiu l'elaboració d'un diagnòstic de la situació espanyola en el que respecta a hàbits d'ús de les TIC per part dels menors, així com els coneixements sobre la seguretat de la informació i eines utilitzades. La metodologia utilitzada, basada en la realització de més de 1.200 enquestes a menors d'entre 10 i 16 anys i als seus pares o tutors legals, permet contrastar la visió dels dos col·lectius. L'informe s'enriqueix amb la visió de 36 experts per garantir un enfocament global i multidisciplinari al projecte.

L'estudi ofereix una visió completa de la realitat de la societat espanyola en aquests aspectes, i ofereix recomanacions als diferents actors i col·lectius implicats (administracions, indústria i sector educatiu), amb l'objectiu últim de contribuir a fer d'Internet un lloc més segur per als nens i adolescents.


Trobaràs l'estudi complet a http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/Estudios_e_Informes/Estudios_e_Informes_1/Estudio_ninos
etiquetes: menors, educadors, estudis, societat, mestres