www.aui.es

Thumbnail de www.aui.es


L' AUI (Asociación de Usuarios de Internet) és una entitat sense ànim de lucre constituida a Madrid l'any 1995. Als seus estatus hi figuren alguns dels seus fins: promoure el desenvolupament d'Internet, de la Societat de la Informació i de les Noves Tecnologies així com de l'equipament, aplicacions, serveis i infraestructures necessàries per això; protegir i defensar els interessos y els drets dels Usuaris d'Internet i de les Noves Tecnologies; fomentar el bon ús d'Internet, de les Noves Tecnologies i de les seves aplicacions a la llar, a les empreses i a les administracions públiques, tant per al seu ús en l'àmbit personal com per al seu ús en activitats professionals.