www.acosoescolar.info/index.htm

Thumbnail de www.acosoescolar.info/index.htm


Línia d'Ajuda contra l'Assetjament Escolar (anti-bullying), a través de la qual un equip de psicòlegs i experts en seguretat infantil presten ajuda a menors que pateixen aquesta situació.