www.aimc.es

Thumbnail de www.aimc.es


La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) està formada per un ampli grup d'empreses l'activitat de les quals es desenvolupa al voltant de la comunicació, tant en la seva vertent informativa com comercial. El seu principal objectiu és conèixer més i millor com és el consum de mitjans a Espanya.