El ciberplagi acadèmic. Anàlisi del ciberplagi entre l'alumnat de batxillerat de les Illes Balears.

àmbit: illes balears

autor: Jaume Sureda, Rubén Comas, Mercè Morey, Bartomeu Mut, Margalida Gili.
any de publicació: 2010
lloc de publicació: .
editorial: .
nombre de pàgines: 53
tipus material: online

"Internet no ha “inventat” el plagi. Però segurament, això sí, l'ha fet més fàcil (tant a l’hora de cometre'l, com també a l’hora de detectar-lo) i, en conseqüència, n’ha ampliat la seva extensió, profunditat i freqüència a tots els nivells i àmbits de la nostra societat (art, política, literatura, periodisme, ensenyament, recerca, etc.)." Així comença aquest estudi que analitza diversos aspectes relacionats amb el ciberplagi entre l'alumnat de batxillerat de les Illes Balears.

documents adjunts