XarxaSeguraIB© 2007


llibre: menors tic 6 14 anys llibre: joves tic 15 16 anys

el segell

Benvolgut/da Sr. Sra.

L’equip tècnic de Xarxa Segura IB vol agrair-li el suport i la confiança dipositada en el nostre projecte durant aquests darrers anys, no obstant, li comunicam que el Segell i el butlletí de Xarxa Segura IB deixaran d’estar actius per diferents motius tècnics aliens al projecte, com també, la suspensió dels tallers als centres educatius.

Moltes gràcies per la seva col·laboració i confiança,

Atentament,

Equip Tècnic de Xarxa Segura IB

PASSES PER OBTENIR EL SEGELL


Les passes per fer-se amb el segell són les que s'expliciten a continuació:

 1. El/la sol·licitant haurà de donar conformitat i acceptar el codi del segell de Xarxa Segura IB i l'haurà de respectar en tot allò relatiu a la web per la que demana el segell (Accedir al Codi del segell de Xarxa Segura IB)
 2. Un cop llegit el codi i acceptats els principis, el/la sol·licitant haurà de complimentar el formulari de petició del segell de Xarxa Segura IB. Aquest formulari serà enviat immediatament mitjançant una connexió segura a l'equip de Xarxa Segura IB que avaluarà la petició. La concessió del segell estarà determinada per l'anàlisi de la web allà on es vol incorporar el segell a partir dels indicadors del Segell.
 3. Un cop l'equip de Xarxa Segura hagi realitzat l'avaluació de la petició, el/la sol·licitant rebrà un comunicat via e-mail en el que s'informarà sobre la concessió o no concessió del segell –en el segon cas es farà saber els motius pels que no s'accepta la sol·licitud-.
 4. En cas de que el segell s'hagi concedit, el/la sol·licitant rebrà mitjançant e-mail “l'script” que haurà d'emprar per penjar el segell a la seva web, així com les instruccions a seguir per a fer-ho.
 5. El/la sol·licitant haurà de seguir les instruccions per incorporar el segell a la seva pàgina web.

ELS INDICADORS DEL SEGELL

 1. Validació de les dades facilitades: (A partir de les dades facilitades en el formulari de petició del segell: url de la web, nom de l'entitat)
 2. La pàgina presenta dades sobre l'entitat o persona de qui depèn la web (adreça, telèfon de contacte, e-mail de contacte, telèfon...)
 3. La web compta amb una política de privacitat i de protecció de dades:
 4. La web no mostra imatges i/o contingut de caràcter xenòfob o racista:
 5. La web no mostra imatges i/o contingut de caràcter sexista o menyspreant cap a qualsevol dels dos sexes:
 6. La web no mostra imatges i/o contingut de caràcter pornogràfic:
 7. La web no mostra imatges i/o continguts explícitament violents, ni que puguin incitar a la violència:
 8. La web no utilitza un llenguatge discriminador i/o sexista:
 9. A la web no es fa apologia del terrorisme ni de moviments (polítics, socials, juvenils ...) marcadament violents –grups d'ultradreta, grups neonazis, moviments radicals...

CONDICIONS I CAUSA DE DENEGACIÓ

El segell haurà de ser situat a la pàgina principal de la web que el sol·liciti.

En cas de no complir-se algun dels punts següents: 1, 4, 5, 6, 7, 8 i 9; la web quedarà desestimada per albergar el segell.
En cas de no complir-se amb els punts 2 i 3, la web quedarà desestimada per albergar el segell.

Les entitats que hostatgin el segell de Xarxa Segura IB a la seva web es comprometen formalment a complir amb els principis del codi del segell. Qualsevol dubte, per part de l'equip de Xarxa Segura IB, d'incompliment de qualque principi suposarà la supressió immediata del segell de la pàgina en qüestió.

CODI DEL SEGELL DE XARXA SEGURA IB

Tota entitat o persona que pretengui hostejar el segell de Xarxa Segura IB a la seva pàgina web haurà d'estar conforme amb un codi de conducta que dóna sentit als principis generals del segell. Aquest codi de conducta es plasma en una sèrie de principis:

Principi de legalitat: Els continguts, serveis i informació que s'ofereixen a la Xarxa han d'estar sotmesos a la legalitat vigent. Les entitats o persones que hostatgin el segell de Xarxa Segura IB respectaran aquest principi i es comprometen a no fomentar ni dur a terme pràctiques il·legals.

Principi de protecció de la infància: Les webs que hostatgin el segell de Xarxa Segura IB hauran de mostrar una actitud compromesa envers la protecció dels menors i no divulgar continguts potencialment nocius per a la infància.

Principi de responsabilitat: Les entitats o persones que hostatgin el segell de Xarxa Segura IB a la seva web es comprometen a responsabilitzar-se dels continguts mostrats a la pàgina, així com de la seva difusió.

Protecció de les dades personals i de la privacitat: Les entitats o persones que hostatgin el segell de Xarxa Segura IB a la seva web es comprometen a protegir les dades personals dels seus usuaris i la privacitat dels mateixos.

Principi de franquesa: Les entitats o persones que hostatgin el segell de Xarxa Segura IB a la seva web es comprometen a oferir a la seva pàgina informació veraç, acurada i completa.

tema destacat

 1. Vídeo Ciberbullying
[+]

noticies

 1. Cinco consejos para que tus hijos naveguen seguros por Internet
 2. Tres alumnas del instituto Ramon Llul realizan un corto sobre 'bullying'
 3. Acoso escolar: Sevilla sólo cuenta con un orientador por 700 estudiantes
[+]

recursos

 1. Children’s changing online experiences in a longitudinal perspective
 2. Dossier Ciberassetjament
 3. Control parental. Com ajudar als seus fills/filles a utilitzar correctament els mitjans de comunicació.
[+]

xerrades

 1. Taller CEIP Es Pont 6è de Primària
 2. Taller Col.legi Santa Maria de Palma a 5è i 6è de Primària
 3. Taller CEIP Felip Baucà 6è de Primària
[+]

Tags XS

aspectes legals bibliotecaris bones pràctiques competència en l'ús de les noves tecnologies delictes educació educadors estudis menors mestres pares pediatres policia psicòlegs recomanacions seguretat societat tecnologia treballadors socials virus

Identitat Digital

Logo Universitat de les Illes Balears Logo Oficina de Defensa Dels Drets del Menor (ODDM) Logo Illes Balears Innovació Tecnològica Logo Obra social Sa Nostra


Logo Feder Logo Conselleria

El grup de recerca Educació i Ciutadania compta amb la consideració de Grup Competitiu i el patrocini per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a través de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia, i el cofinançament de fons FEDER.


Grup de Recerca Educació i Ciutadania, Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa Km.7,5 C.P.: 07122 Palma de Mallorca.
Tel: 971 17 23 78