Propietat Intel·lectual

Aquest lloc Web i els continguts que allotja es troben protegits per les lleis de Propietat Intel·lectual. No podran ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació. L'accés a aquest lloc Web no atorga als usuaris dret, ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial allotjats a aquest lloc Web.

Alguns dels continguts d'aquest lloc Web poden esser descarregats a la terminal de l'usuari (download), sempre que sigui per a un ús privat i sense cap finalitat comercial; per tant, no podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut d'aquest lloc Web amb finalitat pública o comercial.

Si l'usuari transfereix software d'aquest lloc Web a la seva terminal, no podrà disseccionar-lo per al seu estudi, o disgregar-lo, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Vincles al lloc Web de Xarxa Segura IB


Xarxa Segura IB permet a qualsevol interessat la creació de vincles al lloc Web de Xarxa Segura IB, sempre i quan la persona o entitat que creï el vincle compleixi tots els termes i condicions següents:

Un lloc que conté un vincle al lloc Web de Xarxa Segura IB:

Pot contenir vincles, però no còpies, del contingut de lloc Web de Xarxa Segura IB;

Llocs Web de tercers

El lloc Web de Xarxa Segura IB conté vincles a llocs Web de tercer que no estan sota el control de Xarxa Segura IB. Xarxa Segura IB no és responsable en cap cas dels llocs Web de tercers. Vostè visita els llocs Web que no són de Xarxa Segura IB sota la seva responsabilitat. Xarxa Segura IB no és responsable de la fiabilitat de cap dada, opinió, suggerència o declaració continguda als llocs Web de tercers.

Productes i serveis de tercers


El lloc Web del Xarxa Segura IB conté indicacions sobre productes i serveis de tercers sols amb finalitat informativa. Xarxa Segura IB no recomana ni recolza els productes i serveis de tercers. Xarxa Segura IB proporciona les referències als serveis i productes de tercers talment, sense cap garantia de cap tipus, ja sigui explícita o implícita.

Protecció de dades


Xarxa Segura IB es compromet a tractar totes les dades dels usuaris registrats amb la màxima confidencialitat. Les dades que vostè ens faciliti en registrar-se seran inclosos en un fitxer protegit conforme la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, per tal de ser utilitzar per Xarxa Segura IB. Complint amb l'establert per l'esmentada llei, vostè té en tot moment la possibilitat d'accedir a les seves dades, modificar-les o cancel·lar-les, per la qual cosa s'inclouen mecanismes específics en la seva corresponent secció (modificar, donar-se de baixa). També pot exercitar aquest dret enviant un correu electrònic a xarxaseguraib@xarxasegura.net .

Xarxa Segura IB no es fa responsable de les aportacions d'usuaris que infringeixin les lleis de la propietat intel·lectual vigent. La responsabilitat legal correspondrà a l'usuari que realitzi la infracció. Queda rigorosament prohibit l'ús d'expressions incorrectes, denigrants, difamatòries o insultants tant contra els usuaris del servei com contra tercers.

Així mateix, queda prohibida la utilització del servei de Xarxa Segura IB per a realitzar propaganda de contingut polític o ideològic. Xarxa Segura IB es reserva l'apreciació d'aquestes activitats i el dret de suspendre durant el temps que estimi convenient als usuaris que incompleixin aquestes condicions.

Informació General


Per donar compliment amb l'establert a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc Web.

Titular Fundació Universitat - Empresa de les Illes Balears
Direcció Edifici Javier Coll Carrer de la Tafona , 1. Es Secar de la Real
07071 Palma de Mallorca, Illes Balears
Contacte info@xarxasegura.net o 971 172546
Dades Registrals Registre de fundacions de les Illes Balears, Ordre de reconeixement, classificació i inscripció datada el 16 de Octubre de 1996 publicada al BOCAIB nº 137, de data 5 de Novembre de 1996.
C.I.F G 07779895
 
Titular Universitat de les Illes Balears
Direcció Carretera de Valldemossa km. 7,5
07122 Palma de Mallorca, Illes Balears
Contacte 971 173030
Dades Registrals Decret 170/2003 del Govern de les Illes Balears de 26 de Setembre de 2003 pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat (BOIB nº 136).
C.I.F

Q 0718001